HOTLINE

0976 464 994

Quy định sử dụng

Mục Đích và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập bởi Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Vạn Lộc chỉ dùng để liên lạc, gửi hướng dẫn sử dụng, và chăm sóc khách hàng.

Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Thông tin thu thập chỉ được sử dụng nội bộ bởi Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Vạn Lộc cho mục đích gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Thông tin sẽ được lưu trữ trong 1 năm kể từ khi khách hàng không còn liên lạc nữa.

Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân

Địa chỉ: 84 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Phương Tiện và Công Cụ Để Người Dùng Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân Của Mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân khách hàng vui lòng gửi email đến locnuocvanloc@gmail.com.

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Vạn Lộc cam kết mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ được bảo mật, không tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng.